برداشتن معده در سرطان

Placeholder

درمان سرطان معده

درمان سرطان معده سرطان معده با توجه به سبک زندگی نامناسب افراد از جمله سرطان های شایع در جوامع امروزی است. وقتی سلول های پوشاننده‌ی بخش داخلی معده شروع به تکثیر بی‌رویه کنند و این رشد و تکثیر غیر قابل کنترل باشد، سرطان معده اتفاق می‌افتد. با پیشرفت سرطان به بخش های زیرین بافت معده نوع درمان سرطان معده نیز ... ادامه مطلب