آزمایش

آزمایش

مقالات

آزمایش

معنای کلمه آزمایش
انواع آزمایش و آزمایشگاه
آزمایش پزشکی
فایده چکاپ پزشکی

آزمایش

انواع آزمایشگاه
آزمایشگاه تشخیص طبی
بخش های مختلف آزمایشگاه تشخیص طبی
آزمایشگاه های هر شهر

آزمایشگاه

چگونه آزمایش خود را تفسیر کنیم؟
تفسیر تمام آزمایش ها
نرمال رنج آزمایش ها
یک چکاپ کامل شامل چیست؟

تفسیر جواب آزمایش

علائم اختصاری آزمایش ها را در بخش های مختلف گفته ایم.
شما را با نام های مخفف آنها آشنا می کنیم.

علائم اختصاری آزمایش خون

معرفی آزمایشگاه پارسیان و خدمات آن
آدرس – شماره تماس و وب سایت آن
بخش های مختلف آزمایشگاه

آزمایشگاه پارسیان مشهد

معرفی آزمایشگاه پردیس و خدمات آن
آدرس ، شماره تماس و آدرس وب آن
بخش های آزمایشگاه پردیس

آزمایشگاه پردیس مشهد

در این مقاله به معرفی معتبرترین و مجهز ترین آزمایشگاه های شهر مشهد به همراه شماره تماس ، آدرس و آدرس وب سایت آنها پرداخته ایم.

آزمایشگاه های مشهد

در این مقاله به معرفی معتبرترین و مجهزترین آزمایشگاه های شهر تهران به همراه شماره تماس ، آدرس و آدرس وب سایت آنها پرداخته ایم.

آزمایشگاه های تهران

آزمایشگاه دکتر عبدی نژاد و خدمات آن
کادر فنی آزمایشگاه
شماره تماس ، ادرس ، ادرس وب سایت

آزمایشگاه دکتر عبدی نژاد

آزمایشگاه سروش مشهد و خدمات آن
بخش های فعال آزمایشگاه
شماره تماس ، آدرس ، وب سایت آن
کادر فنی آن

آزمایشگاه سروش مشهد

آزمایشگاه دانش مشهد و خدمات آن
بخش های مختلف آزمایشگاه
راه های ارتباطی
آدرس – شماره تماس – وب سایت

آزمایشگاه دانش مشهد

آزمایشگاه ژنتیک نسل فردا و کادر فنی آن
بخش های آزمایشگاه
آدرس ، شماره تماس ، ادرس وب سایت

آزمایشگاه ژنتیک نسل فردا

خدمات آزمایشگاه دکتر سزاوار
آدرس – شماره تماس و سایت آزمایشگاه
کادر فنی
بخش های آزمایشگاه

آزمایشگاه دکتر سزاوار مشهد

معرفی آزمایشگاه دکتر آیت اللهی
آدرس و شماره تماس و وب سایت آن
بخش های مختلف ازمایشگاه
کادر فنی آن

آزمایشگاه دکتر آیت اللهی

معرفی آزمایشگاه دکتر امینی
آدرس و شماره تماس و وب سایت آن
بخش های فنی آزمایشگاه
کادر فنی آن

آزمایشگاه دکتر امینی مشهد

آزمایش های پزشکی

آزمایش پزشکی یک روش پزشکی است که برای تشخیص یا نظارت بر بیماری، فرآیندهای بیماری، حساسیت یا دوره درمان انجام می شود. آزمایشات پزشکی، مانند معاینات فیزیکی و بصری، تصویربرداری تشخیصی، آزمایش ژنتیکی، تجزیه و تحلیل شیمیایی و سلولی، مربوط به شیمی بالینی و تشخیص مولکولی، معمولاً در یک محیط پزشکی انجام می شود.

درباره آزمایش‌های پزشکی، از جمله اینکه برای چه مواردی استفاده می‌شوند، اینکه چرا ممکن است پزشک آزمایشی را تجویز کند، آزمایش چه حسی خواهد داشت و نتایج چه معنایی دارد، بیاموزید.

آزمایش‌های پزشکی می‌توانند به تشخیص یک بیماری، تعیین تشخیص، برنامه‌ریزی درمان، بررسی اینکه آیا درمان مؤثر است یا خیر، یا وضعیت را در طول زمان کنترل می‌کنند.  پزشک ممکن است این آزمایش‌ها را به‌عنوان بخشی از چک‌آپ معمول، برای غربالگری بیماری‌ها و اختلالات خاص یا نظارت بر سلامت شما تجویز کند.