آزمایش عفونت ادراری در خانم

Placeholder

شرایط لازم برای آزمایش عفونت ادراری در خانم ها

شرایط قبل از آزمایش عفونت ادراری در خانم ها: توجه به این نکته که رعایت شرایط قبل از نمونه گیری بسیار حیلتی است اصلا قابل اغماض نیست. در صورت عدم رعایت شرایط قبل از نمونه گیری قطعا منجر به تشخیص اشتباه و متعاقب آن درمان اشتباه و در نهایت با عوارض عفونت ادراری مواجه خواهید شد. لطفا قبل از انجام ... ادامه مطلب