نمونه گیری در منزل

لنفوم و همه چیز در مورد آن

لنفوم (سرطان غدد لنفاوی) لنفوم یا سرطان غدد لنفاوی جزء سرطان های بسیار رایج است. ولی خوشبختانه تا حد زیادی قابل درمان است. سیستم لنفاوی جزئی از سیستم ایمنی بدن است که شامل گره های لنفاوی، غدد و عروق می باشد. در این سیستم مایعی به نام لنف در گردش است که از سلول های سفید خون (لنفوسیت ها)، پروتئین ... ادامه مطلب