سرطان

سرطان

سرطان چیست؟

سرطان به هر یک از تعداد زیادی بیماری اطلاق می‌شود که مشخصه آن رشد سلول‌های غیرطبیعی است که به‌طور غیرقابل کنترلی تقسیم می‌شوند و توانایی نفوذ و تخریب بافت طبیعی بدن را دارند. سرطان اغلب این توانایی را دارد که در سراسر بدن شما پخش شود.
سرطان دومین عامل مرگ و میر در جهان است. اما نرخ بقای بسیاری از انواع سرطان به لطف پیشرفت در غربالگری، درمان و پیشگیری سرطان در حال بهبود است.

سرطان چگونه شروع می شود

سلول ها واحدهای اساسی هستند که بدن انسان را می سازند. سلول ها رشد می کنند و تقسیم می شوند تا سلول های جدید در صورت نیاز بدن بسازند. معمولاً سلول‌ها وقتی خیلی پیر یا آسیب دیده می‌میرند. سپس سلول های جدید جای آنها را می گیرند.

سرطان زمانی شروع می شود که تغییرات ژنتیکی در این روند منظم اختلال ایجاد کند. سلول ها شروع به رشد غیر قابل کنترل می کنند. این سلول ها ممکن است توده ای به نام تومور تشکیل دهند. تومور می تواند سرطانی یا خوش خیم باشد. تومور سرطانی بدخیم است، به این معنی که می تواند رشد کند و به سایر قسمت های بدن گسترش یابد. تومور خوش خیم به این معنی است که تومور می تواند رشد کند اما گسترش نمی یابد.

برخی از انواع سرطان تومور تشکیل نمی دهند. اینها شامل لوسمی ها، اکثر انواع لنفوم و میلوما هستند.

سرطان چگونه گسترش می یابد

همانطور که یک تومور سرطانی رشد می کند، جریان خون یا سیستم لنفاوی ممکن است سلول های سرطانی را به سایر قسمت های بدن حمل کند. در طی این فرآیند، سلول های سرطانی رشد می کنند و ممکن است به تومورهای جدید تبدیل شوند. این به عنوان متاستاز شناخته می شود.

یکی از اولین مکان هایی که سرطان اغلب منتشر می شود، غدد لنفاوی است. غدد لنفاوی اندام های کوچک لوبیایی شکل هستند که به مبارزه با عفونت کمک می کنند. آنها به صورت خوشه ای در قسمت های مختلف بدن مانند گردن، ناحیه کشاله ران و زیر بازوها قرار دارند.

سرطان همچنین ممکن است از طریق جریان خون به نقاط دوردست بدن گسترش یابد. این قسمت ها ممکن است شامل استخوان ها، کبد، ریه ها یا مغز باشد. حتی اگر سرطان گسترش یابد، باز هم به خاطر منطقه ای که شروع شده است نامگذاری می شود. به عنوان مثال، اگر سرطان سینه به ریه ها گسترش یابد، به آن سرطان سینه متاستاتیک می گویند نه سرطان ریه.