شرایط قبل از آزمایش قند دیابت

Placeholder

شرایط لازم برای آزمایش تحمل گلوکز

شرایط قبل از آزمایش تحمل گلوکز(GTT) : برای انجام آزمایش قند تحمل گلوکز باید بصورت ناشتا به آزمایشگاه مراجعه نمایید. پس از خون گیری پودر قندی در اختیار شما قرار میگیرد که باید آن را در آب حل نمایید و سپس میل کنید. بعد از اینکه محلول قندی را میل نمودید با فواصل زمانی یک ساعت بعد و دو ساعت ... ادامه مطلب