شرایط شب قبل آزمایش پرولاکتین

Placeholder

شرایط قبل از آزمایش پرولاکتین

شرایط لازم برای انجام آزمایش پرولاکتین: این آزمایش یکی از آزمایشات پرتکرار در موارد عدم بارداری است . و متاسفانه به علت رعایت نکردن شرایط قبل از آزمایش و بالا در آمدن جواب در بسیاری از موارد روند درمان به سوی اشتباهی می رود. زمان مناسب جهت نمونه گیری تست پرولاکتین صبح و حداقل دوساعت بعد از بیدارشدن است. توصیه ... ادامه مطلب