کلینیک نسل امید مشهد

Placeholder

آزمایشگاه ژنتیک نسل فردا در مشهد

 آزمایشگاه ژنتیک نسل فردا در مشهد آزمایشگاه ژنتیک نسل فردا (پلی کلینیک نسل فردا) در مشهد، آزمایشگاهی است که به طور کاملاً تخصصی و با هدف ارزیابی مادران باردار به وجود آمده است. در این مرکز واحد های سونوگرافی، متخصص زنان و… توأم با آزمایشگاه فعالیت دارند. این آزمایشگاه یکی از مهم‌ترین مراکز نمونه گیری و تشخیص بیماری‌های ژنتیکی در ... ادامه مطلب