چکاپ

Placeholder

آزمایشگاه مصطفی

آزمایشگاه مصطفی در این مقاله قصد داریم به تفصیل در مورد آزمایشگاه مصطفی صحبت کنیم. اولین شعبه ی این آزمایشگاه در شهر مشهد راه اندازی شده است. مدیریت این مجموعه زیر نظر آقای مصطفی بهمدی است. همه چیز درباره ی آزمایشگاه مصطفی: آزمایشگاه مصطفی  اولین آزمایشگاه  در سطح کشور محسوب می شود که با رویکرد تشخیص پیش از بیماری شروع ... ادامه مطلب