قارچ

Placeholder

شرایط لازم برای نمونه قارچ

شرایط لازم برای تهیه نمونه ی قارچ: نمونه ی قارچ عمدتا از محل ضایعات پوستی و یا ناخن برداشت می شود. ازهمین جهت محلی که درگیر ضایعه است به مدت سه روز باید شستشو نشود. به مدت ۳ روز از شستشوی محل ضایعه اجتناب نمایید و از هیچ گونه ماده ی شوینده یا داروی موضعی در محل ضایعه استفاده نشود. ... ادامه مطلب