طول عمر بیماران سرطان روده بزرگ

Placeholder

سرطان روده بزرگ ، سرطان کولورکتال

سرطان روده بزرگ ، سرطان کولورکتال    در این مقاله درباره سرطان روده بزرگ صحبت می کنیم . دستگاه گوارش ما کار هضم و جذب مواد غذایی در بدن را به عهده دارد. این دستگاه از دهان شروع می شود و به مقعد ختم می شود. اندام این دستگاه به این ترتیب است : دهان ، مری ، معده ،روده ... ادامه مطلب