شرایط لازم برای آزمایش قند دیابت

Placeholder

شرایط لازم برای آزمایش قند خون دو ساعته

شرایط لازم برای انجام قند خون دو ساعت بعد از صبحانه : لطفا قبل از انجام نمونه گیری موارد زیر را مطالعه فرمایید: آزمایش قند دوساعت بعد از صبحانه عمدتا برای تایید تشخیص دیابت انجام می شود. *آزمایش قند خون 2 ساعته بهتر است در همان روزی که قند خون ناشتا را انجام می دهید انجام شود. *برای انجام آزمایش ... ادامه مطلب