شرایط قبل از آزمایش

Placeholder

شرایط لازم برای آزمایش مایع منی یا اسپرم

شرایط لازم قبل از آزمایش مایع منی یا اسپرمsperm(semen) لطفا قبل از انجام نمونه گیری موارد زیر را مطالعه فرمائید: بهتر است که نمونه به روش مصنوعی یعنی خود انزالی تهیه شود. مشخصات ثبت شده بر روی برچسب نمونه را کنترل نمائید تا صحیح باشد. بیمار باید حداقل 2 و حداکثر 7 روز قبل از آزمایش ، نزدیکی یا انزال ... ادامه مطلب