شرایط ازمایش اسکاچ

Placeholder

آزمایش انگل با استفاده از روش اسکاچ

شرایط قبل از آزمایش اسکاچ (آزمایش انگل): لطفا قبل از انجام نمونه گیری موارد زیر را مطالعه فرمائید: این روش به نسبت قدیمی شده است ولی همچنان در برخی موارد مورد استفاده قرار می گیرد. *یک عدد لام شیشه ای تمیز دارای برچسب مشخصات از بخش نمونه گیری تحویل بگیرید. * با توجه به اینکه این آزمایش با هدف تشخیص ... ادامه مطلب