سرطان چیست

Placeholder

سرطان

سرطان تومور چیست؟ سلول ها بصورت روزانه در بدن ما می میرند. و دوباره تقسیم سلول، باعث جایگزینی سلول های مرده می شوند. سرطان ما در حدود 30 تریلیون سلول در بدن خود داریم. و این سلول ها در 200 نوع مختلف وجود دارند. روزانه میلیون ها سلول در بدن ما از بین می روند . و میلیون سلول جدید ... ادامه مطلب