درمان چربی خون

کلسترول – چربی خون

چربی خون – کلسترول کلسترول  (cholesterol) یا چربی خون به عنوان یک آزمایش ساده و ارزان در همه ی چکاپ های پزشکی مورد بررسی قرار می گیرد. این آزمایش اهمیت حیاتی و خاصی بین پزشکان و آزمایشگاه ها دارد. با این آزمایش ساده و در عین حال مهم می توان از بیماری های ناشی از چربی خون بالا جلوگیری کرد. ... ادامه مطلب