تست گایاک

Placeholder

شرایط لازم برای آزمایش خون مخفی در مدفوع

شرایط لازم برای آزمایش خون مخفی در مدفوع(OB)تست گایاک: لطفا قبل از انجام نمونه گیری موارد زیر را مطالعه فرمائید: نحوه ی نمونه گیری مدفوع  جهت آزمایش انگل : *مشخصات ثبت شده بر روی برچسب نمونه را کنترل نمائید تا صحیح باشد. * هر روز در ساعت معینی حدود 5 گرم نمونه مدفوع را با چوبک مخصوص ( آبسلانگ) درون ... ادامه مطلب