ادرس آزمایشگاه پردیس مشهد

Placeholder

آزمایشگاه پردیس مشهد

آزمایشگاه پردیس مشهد آزمایشگاه پردیس مشهد را میتوان به عنوان بزرگ‌ترین و مجهز ترین آزمایشگاه خصوصی در مشهد شناخت.چرا که این آزمایشگاه همیشه در استفاده از تکنیک های نوین و نوآوری شده پیشتاز بوده است.از این آزمایشگاه حتی به عنوان بزرگترین آزمایشگاه در شرق کشور نیز یاد می شود.همچنین تقریباً 200 آزمایشگاه در سراسر کشور و سایر کشورهای همسایه مثل ... ادامه مطلب