آزمایش ادرار در آقایان

Placeholder

شرایط لازم برای کشت ادرار در آقایان

شرایط لازم برای آزمایش کشت ادرار در آقایان : لطفا قبل از انجام نمونه گیری موارد زیر را مطالعه فرمائید: *مشخصات ثبت شده بر روی برچسب نمونه را کنترل نمائید تا صحیح باشد. *نمونه ادرار را فقط در ظرف یکبار مصرف و استریل که آزمایشگاه در اختیارتان قرار می دهد جمع آوری نمائید. *ابتدا دست خود را با آب و ... ادامه مطلب