آزمایشگاه دکتر آیت اللهی

Placeholder

آزمایشگاه دکتر آیت اللهی مشهد

آزمایشگاه دکتر آیت اللهی در مشهد آزمایشگاه دکتر آیت اللهی در مشهد، آزمایشگاهی تخصصی و با هدف ارائه خدمات تشخیص پزشکی و پاتولوژی به وجود آمده است. این آزمایشگاه در سال 1391 توسط دکتر حسین آیت اللهی تاسیس شد. و پس از آن در چند بخش تخصصی و فوق تخصصی راه اندازی شد. بخش‌های آزمایشگاه دکتر آیت اللهی: این آزمایشگاه ... ادامه مطلب