×

آخرین دوره های مصطفی

در این قسمت آخرین دوره های آموزشی منتشر شده از مصطفی بهمدی را مشاهده می کنید.

دوره تخصصی پذیرش و نمونه گیری آزمایشگاه تشخیص پزشکی
پیشرفته

۲۰۰ ساعت آموزش
۳۶۴ دانشجو
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان